Van januari 2019 tot maart 2020 bezochten wij mensen-zonder-papieren die wonen in een opvanghuis van de gemeente Amsterdam en die gedurende lange tijd in afwachting zijn van toekomstperspectief.

Vanwege corona zijn bezoeken al lange tijd niet mogelijk en onduidelijk is wanneer dit wel weer zou kunnen. In onze evaluatie van het eerste jaar begin februari 2020 zochten we een basis voor wijziging van onze statuten, omdat deze doelgroep duidelijk een andere is dan de gedetineerde migranten die we twintig jaar lang bezochten. We concludeerden dat missie en meerwaarde niet helder zijn. Onder deelnemers zagen we meer verloop dan voorheen. De kosten van deze bezoeken zijn een fractie van wat we in het detentiecentrum besteedden, waardoor we een behoorlijk bedrag in kas houden zonder concrete bestemming.

Tegen deze achtergrond heeft het bestuur besloten om de stichting ‘Bezoekgroep Vreemdelingengevangenissen Amsterdam en omstreken’ op te heffen.

Zie het verslag van de ontbindingsvergadering.

Verantwoording van onze financiën vindt u op deze pagina.

Het verslag vermeldt motieven voor opheffing en de besteding van het batig saldo. Een klein restant blijft beschikbaar o.a. voor een afrondende bijeenkomst van de stichting én voortzetting van bezoek.

Opheffing van de stichting is niet het einde van de Bezoekgroep: ook zonder rechtspersoon kunnen we bezoek brengen aan mensen-zonder-papieren in opvanglocaties. Zodra we weer welkom zijn zullen we onze mogelijkheden verkennen.

contactadres: frans.zoer@hotmail.com

Onze vorige website met oudere informatie is hier te vinden.